Kauppakeskus Aapeli

Henkilörekisteriseloste

Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Laatimispäivä 29.05.2018

1. Rekisterinpitäjä

Agore Kiinteistöt Ky (Y-tunnus: 2834365-4)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Trevian Asset Management Oy
Pohjoisesplanadi 35 aA, 4.krs., 00100 Helsinki
Sähköposti info@trevian.fi
Puhelin 010 581 3830

2. Rekisterin nimi

Agore Kiinteistöt Ky:n Asiakastieto- ja palveluntoimittajarekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Agore Kiinteistöt Ky kerää asiakkaistaan tietoa palvellakseen heitä tehokkaammin ja tarjotakseen heille parempia palveluita.

Asiakastietojen avulla kehitämme yrityksemme toimintaa, asiakaspalvelumme laatua sekä Agore Kiinteistöt Ky:n markkinointia ja mainontaa.

4. Rekisterin tietosisältö:

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot:

Nimi, Puhelinnumero, Sähköpostiosoite, Y-tunnus

Rekisteri sisältää henkilöistä lisäksi seuraavat tunnistetiedot:

Henkilötiedon päivitysajankohdat, yhteydenpito henkilöön Agore Kiinteistöt Ky:n toimesta, mahdolliset sopimukset.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri sisältää henkilön itse itsestään ilmoittamia tietoja esimerkiksi sähköpostitse tai muuten. Tämän lisäksi asiakastietoa voidaan kerätä yritysten verkkosivuilta ja avoimista tietokannoista.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle ilman viranomaisen määräystä.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tiedot sijaitsevat järjestelmästä riippuen Suomessa tai Suomen rajojen ulkopuolella Trevian Asset Management Oy:n käyttämien järjestelmäpalveluiden tarjoajien tietovarastoissa.  Osaa tiedoista saatetaan säilyttää Yhdysvalloissa Privacy Shield – sertifioiduilla toimijoilla.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa ei ole. Rekisteritiedot kerätään järjestelmiin johon Agore Kiinteistöt Ky_n sopimuskumppaneilla on erikseen määritellyt käyttöikeudet. Käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta sekä kirjautumista tietojärjestelmään. Rekisteri on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.

9. Tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26§:n nojalla jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai selvittää, onko hän rekisterissä.

Henkilön on esitettävä tarkastusoikeutta koskeva pyyntö Agore Kiinteistöt Ky:lle kirjallisena ilmoittamalla sekä nimensä että sähköpostiosoitteensa. Asianomaisen tulee tehdä tarkastuspyyntö joko sähköpostitse tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. (Kiinteistöosakeyhtiö X) ei vastaanota tietojen tarkistuspyyntöjä puhelimitse, vaan edellyttää aina kirjallista tietojen tarkastuspyyntöä.

Tarvittavat ja tilanteenmukaiset toimenpiteet henkilön tunnistamiseksi tehdään ennen selvitystä tai/ja tietojen luovuttamista rekisteröidyille.